Crea el teu viatge


Emplena el següent formulari

Podràs elaborar el teu viatge adaptat al màxim a les teves necessitats. T’enviarem una proposta al més aviat possible i tant bon punt el tinguem preparat, un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu per tal d’aclarir qualsevol dubte que hagi sorgit.

Moltes gràcies per confiar en ITERRI!

INFORMACIÓ DEL VIATGE

Qui viatja?
 Sol Parella En grup

Motiu del viatge

Escriu el motiu pel qual fas el viatge (Ex. viatge de noces, oci, despedida de solter, aventura, etc...)

Ritme del viatge
 Tranquil Moderat Vull veure moltes coses

Tipus d'allotjament
 Senzill Confort Luxe

Vols un guia?
 Si No A estones

Estàs disposat a conduir?
 Si No A estones

Portaré el meu vehicle?
 Si No

En cas de portar vehicle propi, quin tipus de conducció estàs disposat a realitzar?
 4x4 Pista Només carretera

INFORMACIÓ DELS ASSISTENTS

Total número d'adults

Total número de nens

Edat dels nens

Faciliteu-nos l'edat dels nens separat per comes.

ALTRES INFORMACIONS

Ens vols fer arribar alguna altra informació adicional?

Ets al·lèrgic? Tens vertigen? Vols visitar algun lloc en especial? Explica'ns aquí la informació adicional que creguis pot ser interessant que sapiguem.

INFORMACIÓ DATES DEL VIATGE

Data de sortida

Marge de dates de sortida

Disposeu de flexibilitat de dates alhora de començar el viatge? Escriu 0 si no en teniu o bé amb quin marge de dies disposeu per començar el viatge.

Quants dies vols viatjar

Escriu quina és la durada (en dies) del vostre viatge.

Flexibilitat de dies? + / - dies de flexibilitat

Disposeu de flexibilitat en la durada del vostre viatge? Escriu 0 si no en teniu o bé amb quin marge de dies disposeu per allargar el viatge.

Tens els vols reservats
 Si No

En cas afirmatiu escriviu els dies dels vols i horaris

Quin pressupost disposeu per persona?

Faciliteu-nos un import aproximat per persona per tal de cenyir-nos al màxim al pressupost que ens indiqueu.

DADES DE CONTACTE

Persona de contacte

Telèfon de contacte

E-mail de contacte